Květen 2015

NOVINKY

31. května 2015 v 11:30 Informace

25.5. se konalo v Sokolově finále krajského kola Karlovarského kraje v minikopané Mc DONALD's Cup. Do týmu školy byl z naší třídy nominován MATĚJ a ŠTĚPÁN. A byl to obrovský úspěch - naši kluci suveréně vyhráli!!!! MOC BLAHOPŘEJI!Je to BOMBA - kluci vyhráli!!!


ŠKOLNÍ VÝLET WEST PARK dne 29.5.

SLÁVA NAZDAR VÝLETU, NEZMOKLI JSME, UŽ JSME TU, UŽ JSME TADY - a moc spokojení a šťastní. Byl to moc krásný výlet, sluníčko svítilo, nikdo nezlobil a děti si to opravdu užily. Bylo tam všechno, co slibovali a dětem se opravdu věnovali.


všichni přišli včas, každý věděl s kým a kde bude sedět a tak jsme bez problémů vyjeli


v aréně nám vše vysvětlili a děti se mohly rozeběhnout a vyzkoušet si všechno - jízdu na poníkovi, rýžování zlata, výrobu čelenek, hod tomahavkem, střílení z luku i z pistole, laso, rozdělání ohně pomocí pazourku, naučily se indiánský tanec. Shlédly tři představení - ukázky lasování, indiánského tance a komického výstupu kovbojů.jízda na poníkovi - TEREZKA a PATRIK N.
rýžování zlata


MARUŠKA i HÁVÍ vypadaly jako opravdové indiánky NŠO-ČI


čelenky si vyrobili i kluci


SAŠA byl na všechno velmi šikovný, dobře si poradil i s lasemADÉLKA M. si s kovboji zastřílela z pistole


naši kovbojové a šerifovénaučili jsme se indiánský tanec


v poledne jsme si opekli buřtíky


bylo tam i vězenína závěr byla vědomostní soutěž, z naší třídy byla nejlepší dvojice TEREZKA a PATRIK N.


naše parta


moc spokojení se vracíme domů


UČIVO

* v pondělí 8.6. je poslední schůzka rodičů, mj. informace o 4. třídě, moc se na vás těším
* prosím podpisy v ŽK - známky za květen, schůzka rodičů
* dokončujeme učivo v čj i matematice
* v čj opakujeme a upevňujeme učivo 3. třídy
* v ma nové učivo - násobení dvojciferných čísel jednociferným číslem zpaměti. SP - násobení a dělení 10 a 100

KE DNI DĚTÍ PŘEJI VŠEM DĚTEM KRÁSNÉ POSLEDNÍ DNY VE 3. TŘÍDĚ!!!! Vaše D. Vopatová*

CO BYLO, CO BUDE

24. května 2015 v 10:25

* MATĚJ s týmem školy získali 1. místo v okresním kole Mc DONALD's CUPu a postoupili do dalšího kola, kam byl nominován za naši třídu ještě ŠTĚPÁN Š. Budeme držet palce!!!

* moc hezké akce jsme se zúčastnili ve čtvrtek. BĚH MÍRU byl skvělý. Vyjeli jsme trolejbusem k hotelu BOHEMIA a čekali na hlavní peleton, který vybíhal v 8:40 hodin od školy.
čekáme...


už se blíží auto Městské policie, které peleton doprovází. Naše děti se mohly připojit, kdo nechtěl, šel se mnou.


hlavní organizátor běhu


a jeho tým složený z lidí mnoha zemí světa


za město převzal pochodeň starosta Mariánských Lázní


BĚH MÍRU přišel podpořit i ředitel ZŠ JIH Mgr. František KURKA


kolegyně Mgr. L. HRDONKOVÁ, která měla akci organizačně na starosti, poděkovala všem za úžasnou atmosféru. Akce se zúčastnilo všech 15 tříd 1. stupně


v zajímavém programu vystoupily i naše mažoretky


velmi vydařená akce pro dobrou věc, z které děti byly nadšené


UČIVO
* okrajově se seznamujeme s dalšími druhy slov - zájmeny, spojkami a předložkami. Děti musí bezpečně poznat podstatná jména (určit rod, číslo, pád) a slovesa (určit osobu, číslo, čas)!

* v matematice nutné procvičit násobení a dělení!! Chvíli jsme nedělali a spousta dětí zapomnělo.

* v prvouce jsme ukončili učivo 3. třídy. Ve středu si napíšeme poslední testík a děti odevzdají učebnici. V hodinách prvouky budeme dohánět učivo dalších předmětů nebo půjdeme na procházku.

* v pátek 29.5. pojedeme na školní výlet do WESTPARKU, děti dostanou v úterý podrobné INFO

* v pondělí 8.6. se na vás budu moc těšit na poslední schůzce rodičů!!

KRÁSNÝ POSLEDNÍ KVĚTNOVÝ TÝDEN VŠEM PŘEJE vaše D. Vopatová*Usmívající se

INFO 18.5. - 22.5.2015

17. května 2015 v 13:14 Provoz školy
* NEZAPOMEŇ si dát do aktovky vypraný ručník a tričko na tv, popros rodiče, ať ti všechny sešity podepíší

* v úterý 19.5. se fotografujeme
společná fotka - 20 Kč
malá s kamarádem - 15 Kč

* ve čtvrtek 21.5. přijdou všechny děti ve sportovním oblečení. Zúčastníme se Peace Run - mírového běhu. Je to nejdelší štafetový běh s hořící pochodní kterého se účastní více než 140 zemí světa. Zatím nemáme přesné informace od organizátorky koleg. L. Hrdonkové. Ale, vybraní atleti (za naši třídu je to Adélka P. a Fanynka) poběží už od školy na kolonádu, s ostatními dětmi se k atletům přidáme zřejmě u Modré cukrárny kam dojedeme trolejbusem a doběhneme (já dojdu) na kolonádu, kde bude slavnostní ukončení. Pokud bude hezké počasí, zpátky půjdeme pěšky a děti si budou moci koupit zmrzlinu nebo oplatku. Prosím o menší kapesné.

UČIVO:

* český jazyk - poznáváme další druhy slov - přídavná jména a předložky. Ve větách stále vyhledáváme podstatná jména a určujeme rod, číslo a pád a slovesa u kterých určujeme osobu, číslo a čas. Děti by už bezpečně měly poznat podst. jména a slovesa!

* matematika - písemně sčítáme a odčítáme trojciferná čísla (nutné procvičovat hlavně odčítání) a začneme nové učivo na str. 72 Násobení a dělení mimo obor násobilek do 1000.

* prvouka - dokončíme učivo 3. ročníku a napíšeme si poslední testík - učebnice od str. 32 - 34.


KRÁSNÉ SLUNÍČKOVÉ DNY PLNÉ POHODY VÁM VŠEM PŘEJE vaše D. Vopatová*

ZPRÁVY ze 3.B

10. května 2015 v 10:51 Informace
V pondělí jsme byli v sále školy na výchovném koncertu. Děti se zajímavou formou seznámily s hudebními styly blues, pop, reagge a hip hop. Děti byly nadšené, protože byly vtažené do děje - tleskaly do rytmu, zpívaly, dělaly vlnu, repovaly... - ÚŽASNÉ!!!MATĚJ byl, jako vloni, vybraný do školního týmu turnaje Mc DONALD´s Capu, v okrskovém kole získali 1. místo a postupují do okresního kola. BLAHOPŘEJI!!


DAVID N. se vrátil z ozdravného pobytu z dalekého ostrova FUERTEVENTURA, kde soutěžil v šipkách a získal krásné 1. místo. BLAHOPŘEJI!!


Parta kamarádů - LUCINKA, KUBA, PATRIK N. a TEREZKA chodí pravidelně venčit pejsky z útulku. Byla jsem se na ně podívat a zjistila jsem, že opuštění pejskové to v útulku vůbec nemají jednoduché a tak se vždy moc těší na procházku s dětmi. Už je znají a mohutně je vítají.Lucinka a její roztomilý pejsek MÍŠAPatrik a pes BÉĎA


Kubík měl DŽEKA, ten se moc fotit nechtěl


Dětem moc DĚKUJI, že se pejskům ve svém volném čase věnují.


UČIVO:

* těším se na vaše básničky ke DNI MATEK

* český jazyk - budeme časovat slovesa v čase přítomném, minulém i budoucím. Nové učivo - skladební dvojice.

* matematika - písemné odčítání trojciferných čísel

* prvouka - člověk - smysly, poškození smyslů, lidé kolem nás
středa 13.5. - testík uč. str.29 - 31

DĚKUJI rodičům za toal. potřeby a zároveň upozorňuji ty, kteří ještě nezaplatili 300 Kč výlet WESTPARK a KOZODOJ a PS do 4. třídy 500 Kč, že termín splatnosti se blíží. Děkuji.

PŘÍJEMNÉ SLUNÍČKOVÉ DNY VŠEM PŘEJE vaše D. Vopatová*Úžasný

INFO 4.5. - 8.5 2015

3. května 2015 v 17:01 Informace
* zítra v pondělí 4.5. už je zase škola!!!
* nezapomeň si dát do aktovky vypraný cvičební úbor a ručník
* nezapomněl/a jsi na domácí úkol MŮJ KAMARÁD/KAMARÁDKA?
* máš napsanou opravu diktátu?

UČIVO:

* český jazyk - kapitola HRAVÁ - slovesa - určování času, infinitiv
* matematika - dokončíme písemné sčítání trojciferných čísel a začneme odčítání, napíšeme si nejdříve testík na převod jednotek, potom na sčítání trojciferných čísel (středa, čtvrtek)
* prvouka - člověk - svaly, vnitřní ústrojí. Testík další týden učenice str. 27 - 30
* v pátek 8.5 je STÁTNÍ SVÁTEK, děti mají volno, do školy přijdou v pondělí 11.5.

CHVÁLÍM!!!LUKÁŠKA M. - zúčastnil se PLÁNSKÉ 50. ujel na kole trasu dlouhou 35 km!!!


také ADÉLKU P. a FANYNKU, které se zúčastnily běhu štafet v Chebu, získaly stříbrné medaile a tak vzorně reprezentovaly naši školu a třídu.

KRÁSNÉ MÁJOVÉ DNY VŠEM PŘEJE vaše D. Vopatová*