Říjen 2012

INFO 29.10.-2.11.2012

28. října 2012 v 17:37 Informace


To nejsou obrázky z hor o VÁNOCÍCH, ale z dneška 28.10.2012 na GOLFU. Podzimní prázdniny se opravdu vydařily!

* nezapomeňte dát do aktovky vyprané ručníky a bílá trička
* zkontrolujte ořezané tužky, pastelky a pera
* nutné DENNĚ číst
* zítra budeme psát psací m a první slabiky me, mi, mu do písanky
* v matematice stále procvičujte sčítání a odčítání do 5
* naučíme se nové tiskací písmeno Tt a Jj

ÚSPĚŠNÝ TÝDEN VŠEM - DĚTEM I RODIČŮM PŘEJE D. VOPATOVÁ*

*

29.10.-2.11.

28. října 2012 v 11:11 Jídelní lístek
Dobrou chuť:

NEJLEPŠÍ PÍSAŘI 1.B

23. října 2012 v 18:09 Informace


1. místo MARUŠKA (uprostřed), 2. místo HA VI a ADÉLKA, 3. místo FANYNKA, LUKÁŠEK H. a DAVÍDEK N. *

VYHODNOCENÍ PÍSANEK (uvolňovací cviky)

21. října 2012 v 13:45 Informace
1. místo MARUŠKA Anh Do ( 34 VZORNÉ)
2. místo ADÉLKA Postránská (29)
HA VI Nguyenová (29)
3. místo FANYNKA Jirásková (25)
LUKÁŠEK Havlík
DAVÍDEK Neustupný

CHVÁLÍM a BLAHOPŘEJI !!!


INFO 22.10. - 26.10.

Tento týden se budeme učit jen 3 dny.

* naučíme se číst slabiky s písmenem P
* budeme číst slabiky, slova, věty se souhláskami M, L, S i P
( DENNĚ procvičujte čtení v ŽIVÉ ABECEDĚ str. 17 a 23,
i v PRACOVNÍM SEŠITĚ na str. 22 a 29)
* v MATEMATICE trénujte sčítání a odčítání do 5

Ve čtvrtek 25.10. a v pátek 26.10. jsou PODZIMNÍ PRÁZDNINY. Odpočívejte a užívejte si volné dny, těším se na všechny květinky zase v pondělí 29.10.2012 !!! Vaše p.uč. D. Vopatová*


22.10.-26.10.

21. října 2012 v 10:02 Jídelní lístek
Dobrou chuť:

15.10.-19.10.

14. října 2012 v 13:12 Jídelní lístek
Dobrou chuť:

PODZIM

14. října 2012 v 11:07 Informace


Je krásný podzim a děti z květinkové třídy při výtvarné výchově malují podzimní barvy a vyrábějí vlaštovičky, které od nás odlétají do teplých krajin

Na nástěnce třídy 1.B uvidíte samé hezké výkresy

INFO - týden 15.10. - 19.10. 2012
* děti budou mít od pondělí 15.10. v penálu 2 funkční pera
* pastelky a tužky budou vždy ořezané
* vyprané ručníky a cvičební úbory nezapomeňte dát do aktovky
* denně procvičujte čtení slabik, slov i vět
* také procvičujte sčítání a odčítání do 4

Příjemný týden všem přeje vaše tř. učitelka D. Vopatová*


TÝDEN 8.10. - 12.10.

7. října 2012 v 17:36 Informace
ČJ * naučíme se nové písmeno L l
* budeme číst slabiky se souhláskou L
* stále budeme procvičovat slabiky ma, me, mu ...
* budeme číst i slova a jednoduché věty
* NUTNÉ denně doma procvičovat čtení slabik a slov!!!
* v PÍSANCE budeme procvičovat ruku uvolňovacími cviky

M * budeme trénovat sčítání a odčítání do 3
* vypočítáme slovní úlohy na str. 16
* naučíme se číslici 4

PR * v PRVOUCE si budeme povídat jaké věci jsou okolo nás a poznáme domácí živočichy

RŮZNÉ * hned v pondělí některé děti přesadím
* EKOTÝM naší školy vyhlásil sběr papíru. Prosím, shromažďujte doma papír a pak ho mohou děti přinést do školy
* v PÁTEK 12.10. - se na nás 1. hodinu přijde podívat p. zástupkyně
- děti si přinesou domů ručníky a cv. úbory na vyprání
- budou v naší škole volební místnosti. Zkrácené vyučování se naší třídy netýká.

PŘEJI VŠEM KRÁSNÝ PODZIMNÍ TÝDEN. Vaše D. Vopatová*SBÍRKA PRELÁT

7. října 2012 v 12:24 Informace
DĚKUJI všem rodičům, kteří podpořili charitativní akci PRELÁT. Celkem se zapojilo 6 tříd z 1. stupně a vybralo se 9.100 Kč. Naše třída předala p. Štěpánkovi 1.000 Kč.


třídy, které se sbírky zúčastnily se sešly v tělocvičně

p. ŠTĚPÁNEK všem dětem moc poděkoval a měl velkou radost, že se do sbírky zapojily i děti


za třídu 1.B předává obálku s částkou 1.000 Kč ADÉLKA Postránská
POHÁDKA O BUDULÍNKOVI

Děti nejdříve poslouchaly pohádku a pak si zahrály na ilustrátora a malovaly obrázek


a to už jsou naši nejlepší ilustrátoři se svými obrázky - Maruška, Adélka, Fanynka, Anička, Terezka, Eliška a Lukášek.


samozřejmě, že odměna je neminula. BLAHOPŘEJI!!!!

8.10.-12.10.

7. října 2012 v 9:41 Jídelní lístek
Dobrou chuť: